พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชื้อเชิญญาติพี่น้องชาวไทยร่วมงาน “นึกถึงไม่เลือน 9” เนื่องในวันเหมือนวันสวรรคต 13 เดือนตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูไม่พลอดุลยเดชะมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 เดือนตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.ในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี และรับชมผ่านหนทาง Online โดยไม่ต้องจ่ายเงิน

  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ในความจำ” พรีเซ็นท์พระเกียรติคุณ พระความเป็นอัจฉริยะ หลักธรรม หลักคิด และ หลักเกณฑ์ ของท่าน ยังคงประทับใจอยู่ในความจำอย่างไม่ทราบลืม
  • นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  • การอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 หลักสูตร ตลอด 3 วัน
  • รับชมนิทรรศการพระเจ้าแผ่นดินรักพวกเรา และภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ
  • ชม ช้อป พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วราชอาณาจักร กว่า 50 ร้านค้า
  • กิจกรรมก้มระลึก วันที่ 13 เดือนตุลาคม 2564 เวลา 15.๕2 น. ร่วมก้มระลึกในบุญคุณ อันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูไม่พลอดุลยเดชะมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร และรับฟัง บทเพลงที่ความคิดถึงโดยคุณศรีนทรา นิยากร ที่มาร่วมเห่กล่อมบทเพลงพระราชนิพนธ์แทนเสียงหัวใจของพวกเราชาวไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยเห่กล่อมบทเพลงก้มระลึกจากอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี นักแสดงแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระเจ้าแผ่นดินรักพวกเรา โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ตลอดทั้งวัน

การจัดงานในคราวนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการจัดงานผ่านต้นแบบออนไลน์ สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : Wisdomkingmuseum ตลอดทั้ง 3 วัน