คณะรัฐมนตรีรับทราบ เขยื้อนแผนการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งโครงสร้างรองรับ-ปรับปรุงระบบส่วนประกอบเบื้องต้น-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ประชาชน ด้าน ‘นายกรัฐมนตรี’ ย้ำ รมต.นำแผนการไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่รีสอร์ทโซฟิเทล กระบี่ โภคินธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา โรงแรม นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (คณะรัฐมนตรีเดินทาง) ที่ จ.กระบี่ ว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบการลงพื้นที่ดูงานของ คณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังเช่น กระบี่ จังหวัดตรัง พังงา จังหวัดภูเก็ต ระนอง รวมทั้งจังหวัดสตูล เพื่อขับแผนการรวมทั้งแผนการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเช่น การพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความสามารถในการแข่งขันของไทย เป็นต้นว่า แผนการปรับปรุงสนามบินระนอง สนามบินนานาประเทศกระบี่ แผนการปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขท่าเรือจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งแผนการนำสายติดต่อสื่อสารลงดิน บริเวณจุดท่องเที่ยว รวมทั้งก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบคายริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ผ่านแผนการปรับปรุงธุรกิจบริการดินรวมทั้งปุ๋ยเพื่อชุมชน แผนการยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ แผนการเพิ่มราคารวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมทั้งความสวยงามจากผลิตภัณฑ์การเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งจากโครงสร้างรองรับ โดยปรับปรุงกลุ่มโอท็อป รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งแผนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารวมทั้งปาล์มน้ำมัน โดยปรับปรุงแก้ไขระบบที่ดินสำหรับทำกินรวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือสิทธิ์ที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 จัดการกับปัญหาที่ดินรวมทั้งที่พักที่อาศัย รวมทั้งแผนการบ้านมั่นคง และก็การพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันรวมทั้งการดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 พร้อมกันกับการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปฏิรูปศักภาพชาวไทยทุกตอนวัย ทำแผนการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างช่องทางทางการศึกษาของผู้ทุพพลภาพรวมทั้งไม่ค่อยได้รับโอกาศ รวมทั้งจัดการเล่าเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยแผนการการจ้างก่อสร้างขุดลอกรวมทั้งทะนุบำรุงชายฝั่งทะเลรวมทั้งบริเวณร่องน้ำกันจังหวัดตรัง
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดาพูดว่า รัฐบาลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการผลิตความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนารวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการ นอกนั้น ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งโครงข่ายการติดต่อสื่อสารทางถนนหนทาง การบริหารจัดการเภทภัย ติดตามหัวข้อปัญหาเรื่องการปรับปรุงส่วนประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง รวมทั้งปศุสัตว์ ที่มีสมรรถนะในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนกำเนิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนสนับสนุนการอนุรักษ์และรักษาพลังงาน รวมทั้ง 3.การเสริมสร้างรวมทั้งปรับปรุงสมรรถนะทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามแผนการปรับปรุงที่พักที่อาศัยเพียงพอ การดำเนินงานตามแผนการการจัดการเล่าเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบรวมทั้งการเรียนตามความสะดวก ฯลฯ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนำบทสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติถัดไป