ด่วน ผู้บังคับบัญชาตร. ลงนามคำบัญชาแต่งตั้ง ตร. ระดับ รองผบก.-ผกก. ย้ายราบเดิม ทั่วราชอาณาจักรแล้ว วาระประจำปี 2564 จัดเตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สท.

วันที่ 16 พ.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รายงานข่าวสารแจ้งว่า พล.ต.อำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตร. ลงนามคำบัญชาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจให้ครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. รวมทั้ง ผกก. วาระประจำปี 2564

โดย สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจสอบเสร็จ จะส่งคำบัญชาดังที่กล่าวถึงมาแล้วไปยัง กองสั่งงานสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำบัญชาดังที่กล่าวถึงมาแล้วไปลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานกองสารนิเทศ ได้เตรียมตัวให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่รับผิดชอบไว้ ถ้าเกิดทาง สกพ. ส่งคำบัญชาแต่งตั้งดังที่กล่าวถึงมาแล้วมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบในทันที อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบรายชื่อการแต่งตั้งเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจวาระประจำปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th/news