วันที่ 29 เดือนเมษายน 2564 Ch3ThailandNews กล่าวว่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน พิธีกร ศบค. แถลงวันหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ โดยห้องประชุมมีมติคุมเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็ครัดเคร่ง 6 จังหวัด ยกตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, เชียงใหม่ และก็จังหวัดชลบุรี พร้อมขอความร่วมมืองดเว้นเดินทางออกนอกพื้นที่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564

สำหรับมาตรการมีดังนี้

– จำเป็นต้องสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน หรืออยู่ในที่สาธารณะ

– ห้ามกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน

– งดเว้นรับประทานอาหารในร้าน ซื้อกลับไปอยู่ที่บ้านได้ไม่เกิน 21.00 น.

– ร้านสะดวกซื้อ เปิดเวลา 04.00 – 23.00 น.

– ปิดสถานเริงรมย์

– ห้าง เปิดไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดปริมาณคน งดเว้นผลักดันการขาย สถานศึกษาห้ามใช้อาคารสถานที่จัดแจงเรียนการสอน)

– ปิดสถานที่เสี่ยง ยกเว้นกีฬากลางแจ้งไม่เกิน 21.00 น. ชิงชัยโดยไม่มีผู้ชม

– ขอความร่วมมืองดเว้นเดินทางออกนอกพื้นที่