ประชาชน 60% หนักใจจัดงานประเพณีลอยกระทงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนมากไม่ท่องเที่ยวงาน-ประเพณีลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวคุ้มครองโควิดครัดเคร่ง ต้องการลอยโควิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

ตอนวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของประชากรทั่วประเทศ จำนวนทั้งปวง 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมสั่งย้ำมาตรการความปลอดภัยรวมทั้งมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงคราวแรกในช่วงที่ยังมีเหตุการณ์โควิด-19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 เดือนพฤศจิกายนก่อนหน้าที่ผ่านมา พบว่า ส่วนมาก หรือปริมาณร้อยละ 60.04 บอกว่า หนักใจเรื่องโควิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาปริมาณร้อยละ 52.29 บอกว่า เป็นการสงวนวัฒนธรรมไทย สืบทอดจารีตประเพณีอันดีงาม ปริมาณร้อยละ 50.00 บอกว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการท่องเที่ยว ปริมาณร้อยละ 44.28 บอกว่า ทำให้บรรยากาศรื่นเริง สนุก ได้ผ่อนคลายไม่ให้เกิดความเคร่งเคลียด รวมทั้งปริมาณร้อยละ 31.43 บอกว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจะจัดงานได้ตามปกติ
เมื่อถามว่าภายหลังจากคลายล็อกรวมทั้งเปิดประเทศแล้ว ประชากรพอใจจะไปร่วมเทศกาลประเพณีลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือเปล่า พบว่า ส่วนมากหรือปริมาณร้อยละ 43.94 บอกว่า ไม่ไป รองลงมาปริมาณร้อยละ 30.68 บอกว่า ยังคลุมเคลือ มีเพียงปริมาณร้อยละ 25.38 บอกว่า ไป 25.38 รวมทั้งเมื่อถามว่าถ้าได้ไปประเพณีลอยกระทง ประชากรจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนมากหรือปริมาณร้อยละ 33.50 บอกว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาปริมาณร้อยละ 26.99 บอกว่า กระทงวัสดุธรรมชาติ ปริมาณร้อยละ 23.56 บอกว่า ทำกระทงเอง เป็นต้น เมื่อถามถึงความแน่ใจถัดมาตรการคุ้มครองโควิด-19 ในเทศกาลประเพณีลอยกระทงปีนี้ พบว่า ส่วนมากหรือปริมาณร้อยละ 40.86 บอกว่า ไม่ค่อยมั่นใจ ปริมาณร้อยละ 30.71 บอกว่า ยังคลุมเคลือ ปริมาณร้อยละ 23.57 บอกว่า ค่อนข้างจะมั่นใจ รวมทั้งปริมาณร้อยละ 4.86 บอกว่า มั่นใจมาก

เมื่อถามถึงสิ่งที่ต้องการบอกหน่วยงานที่เกี่ยวในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 86.82 บอกว่า มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ใส่หน้ากากตลอดเวลา มีจุดคัดเลือกกรอง เว้นระยะห่าง ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 63.05 บอกว่า สถานที่จัดงานต้องสมควร ระบายอากาศได้ดี ไม่แออัดคับแคบ ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 50.04 บอกว่า รักษาความปลอดภัย คุ้มครองอันตรายจากพลุ ดอกไม้ไฟ ไฟไหม้ ฯลฯ ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 47.89 บอกว่า เน้นย้ำสงวนวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงาม ชั้น 5 ปริมาณร้อยละ 41.52 บอกว่า วิเคราะห์ความแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ เมื่อถามถึงการลอยกระทงในปีนี้ที่มีโควิด-19 ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมายังไง พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 68.04 บอกว่า ละเว้นการไปสถานที่แออัดคับแคบ ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 62.16 บอกว่า ระวังสุขภาพมากขึ้น ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 50.40 บอกว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 44.52 บอกว่า ความสนุกสนานลดน้อยลง ชั้น 5 ปริมาณร้อยละ 39.90 บอกว่า ออมมากขึ้น

ดังนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชากรต้องการลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 87.84 บอกว่า โควิด-19 ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 59.10 บอกว่า ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 57.84 บอกว่า สิ่งของแพง น้ำมันแพง ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 55.41 บอกว่า ความยากจน รวมทั้ง ชั้น ปริมาณร้อยละ 54.41 บอกว่า 5 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง