“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นห้องประชุมหลังร่วมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งยังคณะกรรมการการเล่าเรียนขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการส่งเสริมการเล่าเรียนเอกชน (กช.) และที่ทำการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการเล่าเรียนตามความสะดวก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ห้องประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เนื่องจากเหตุการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมกำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อจังหวะสำหรับในการเรียนรู้และสิทธิของนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน ครู และพนักงาน เตรียมตัวในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• ครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• จัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยตรึกตรองตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาเล่าเรียนจะวัดผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากโควิด-19 ไม่มากมาย สามารถวางแผนจัดแจงเรียนการสอนในแบบอย่างธรรมดาเป็นหลักเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564.