ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนลู่ทาง ปรับกฎที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความล่าช้า สร้างความกระจ่าง-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์

วันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทย ออกประกาศ ที่ กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหมทั่วๆไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนปกป้องโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนโควิด ฉบับที่ 2 ดังนี้

ดังที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนปกป้องโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (วัคซีนโควิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วช่วงวันที่ 7 พ.ค. 2564 เพื่อเกื้อหนุนให้ทุกคนรับวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุดนั้น จากสถานการณ์การระบาดที่มีปริมาณคนป่วยมากขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

แล้วก็ข้อมูลเรื่องคุณภาพแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ชนิดต่างๆที่มากขึ้น กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทย จึงลงความเห็นแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนปกป้องโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังนี้

1.รัฐบาลควรที่จะใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงสุดสำหรับในการหาวัคซีนโควิด-19 ให้มีใช้อย่างเพียงพอทั้งจำนวนแล้วก็คุณภาพ เพื่อให้กำเนิดภูมิต้านทานหมู่โดยเร็ว แล้วก็ควรจะให้ความใส่ใจกับการเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่ขยายอย่างเร็ว แล้วก็ทำให้คุณภาพแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนต่ำลง
โดยรีบหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังมิได้รับวัคซีน แล้วก็เพื่อฉีดกระตุ้นภูมิต้านทานให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนสุดแท้แต่บางทีอาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยมุ่งเน้นกรุ๊ปที่ยังมิได้รับวัคซีนเป็นขั้นตอนแรก

2.รัฐบาลควรที่จะใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงสุดแล้วก็เร็วที่สุด สำหรับในการนำเข้าวัคซีนลู่ทางทุกชนิดที่ได้รับการยินยอมโดยอย. โดยปรับกฎระเบียบแล้วก็ระบบราชการที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความล่าช้า รวมทั้งเกื้อหนุนการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยวัคซีนแล้วก็ผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้ราษฎรได้รับโอกาสแล้วก็ลู่ทางสำหรับในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น

3.รัฐบาลควรจะบริหารจัดการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความกระจ่างแล้วก็โปร่งใส ให้ความใส่ใจกับวิธีการด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใดๆก็ตามแล้วก็จะต้องติดต่อทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะสถานะการณ์ไม่ปรารถนาที่เกิดขึ้นข้างหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเปิดเผยแล้วก็เร็วทันใจ

4.ราษฎรควรจะเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลหามาให้แล้วก็วัคซีนลู่ทาง โดยยังจะต้องให้ความใส่ใจของมาตรการการป้องกันโรคอย่างเช่น เว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดแม้ว่าได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว เนื่องจากว่าวัคซีนทุกชนิดปกป้องการเกิดโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นปกป้องลักษณะการเจ็บป่วยร้ายแรงแล้วก็เสียชีวิตเจริญ

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรจะเข้ารับวัคซีนเมื่อได้โอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่คนป่วยแล้วก็เพื่อนร่วมงาน ลดการระบาดข้างในสถานพยาบาล แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหมอสาขาอื่นๆเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ แล้วก็ราษฎรสำหรับในการยอมรับวัคซีนโควิด-19
ประกาศในวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

นายแพทย์อนุตตร จิตติเตียนนันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทย

vaccine1