เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นั่นเป็น “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 ก.ย. 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ คณะรัฐมนตรี เคาะเพิ่มขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เดือนกันยายน 2564 ถือได้ว่าเป็นปีแรกที่ “วันมหิดล” ถูกนับเป็นวันหยุดราชการพิเศษรายปี ซึ่งทำให้เดือนนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันต่อเนื่องกัน 3 วันร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น

วันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2564 วันมหิดล (วันหยุดราชการกรณีพิเศษ)
เสาร์ที่ 25 ก.ย. 2564
อาทิตย์ที่ 26 ก.ย. 2564

mahidol2

เพิ่มเป็นวันหยุดพิเศษรายปี

ตามความเห็น คณะรัฐมนตรี (29 ธันวาคม 63) เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมพิเศษ แล้วก็กำหนดวันหยุดรายปี 2564 เห็นด้วยให้วันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2564 ซึ่งตรงกับวันมหิดล เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ พร้อมกันยังวันหยุดพิเศษของแบงค์ด้วย โดยมีข้อมูลที่ได้รับมาจากประกาศของ “ธนาคารชาติ” ระบุว่า มีการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
วันระลึก “พระพ่อแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

วันที่ 24 ก.ย. ของทุกปี นับว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยเดโชความกล้าหาญ พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดโช กรมหลวงจังหวัดสงขลานครินทร์) พระพ่อแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การสาธารณสุขของไทย ซึ่งแผนกแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วัน ที่ 24 ก.ย. ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พุทธศักราช2494 เป็นต้นมา

ซึ่งในวันนี้ได้มีเพื่อน้อมรำลึกถึงบุญคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยเดโชความกล้าหาญ พระบรมราชชนก จากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการหมอ แล้วก็การสาธารณสุข ของเมืองไทยตลอดระยะเวลา 12 ปี ได้เสริมสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองให้แก่สถานที่เรียนหมอ แล้วก็มีการความก้าวหน้าเรียนการสอนตลอดจนการสร้างหมอให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ แล้วก็การสาธารณสุขให้ก้าวหน้าพัฒนารุ่งเรืองทัดเทียมอารยะประเทศ

วันระลึก “พระพ่อแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

วันที่ 24 ก.ย. ของทุกปี นับว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยเดโชความกล้าหาญ พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดโช กรมหลวงจังหวัดสงขลานครินทร์) พระพ่อแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การสาธารณสุขของไทย ซึ่งแผนกแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วัน ที่ 24 ก.ย. ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พุทธศักราช2494 เป็นต้นมา

ซึ่งในวันนี้ได้มีเพื่อน้อมรำลึกถึงบุญคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยเดโชความกล้าหาญ พระบรมราชชนก จากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการหมอ แล้วก็การสาธารณสุข ของเมืองไทยตลอดระยะเวลา 12 ปี ได้เสริมสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองให้แก่สถานที่เรียนหมอ แล้วก็มีการความก้าวหน้าเรียนการสอนตลอดจนการสร้างหมอให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ แล้วก็การสาธารณสุขให้ก้าวหน้าพัฒนารุ่งเรืองทัดเทียมอารยะประเทศ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันมหิดล

ในวันนี้จะมีการมอบให้สักการะ แล้วก็วางพวงมาลา กิจกรรมรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนาด้านวิชาการ การประกวดหรือการประลองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การประกวดโรงพยาบาลดีเด่น

แล้วก็รัฐบาลไทย โดยคณะกรรมการแห่งชาติกล่าวถึงการเรียน วิทยาศาสตร์แล้วก็

วัฒนธรรม แห่งยูเอ็น กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นผู้ค้นหาบรรพบุรุษไทยผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมเพื่อให้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศเชิดชูเชิดชูเกียรติแล้วก็ได้ประกาศเชิดชูสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยเดโชความกล้าหาญ พระบรมราชชนก ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก ซึ่งมีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมา

นอกนั้น ปี 2564 ซึ่งนับว่าเป็นวันหยุดพิเศษปีแรก หลายโรงพยาบาลก็ถือโอกาสเปิด

รับ Walk-in ฉีดวัคซีนวัววิด-19 ให้แก่สามัญชนอีกด้วย
ธงวันมหิดล สัญลักษณ์แห่งการแบ่งปัน

“ธงของที่ระลึกวันมหิดล” ทำขึ้นเพื่อสมนาแก่ผู้สงเคราะห์เงินช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยยากแค้นของโรงพยาบาลศิริราช เริ่มทำธงตั้งแต่วันมหิดล 24 ก.ย. พุทธศักราช 2503 สีธงจะแปรไปตามวันในอาทิตย์ของวันมหิดลปีนั้นๆในพุทธศักราช 2564 นี้ วันมหิดล ตรงกับวันศุกร์ ก็เลยใช้ผ้าธงสีฟ้าสวยสดใส