ช่วงวันที่ 4 ก.ค. 2564 นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เผยออกมาว่า ที่ประชุมที่ประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ลงความเห็นเอกฉันท์เห็นด้วยใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายตามแผนการจัดซื้อวัคซีนคุ้มครองโรควัววิด-19 “วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม” ประจำปีงบประมาณ 2564 ปริมาณ 2 หมื่นโดส งบประมาณปริมาณ 18,060,000 บาท (สิบแปดล้านหกหมื่นบาท) หาวัคซีนคุ้มครองโรควัววิด-19 ที่มีคุณภาพและก็ปริมาณเพียงพอแก่พสกนิกรทุกกลุ่มในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลได้จองวัคซีนซิโนฟาร์มไป 2 หมื่นโดส แต่ว่าอยู่ระหว่าง รอคอยรับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ถัดไป เพื่อเป็นการคุ้มครองและก็ยับยั้งโรคติดต่อวัววิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในเวลานี้

ระหว่างที่เหตุการณ์โรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถึง วันที่ 4 ก.ค. 2564 ติดโรครายใหม่ 21 ราย จาก อำเภอท่าศาลา 8 ราย อำเภอฉวาง 4 ราย อำเภอสิชล 2 ราย อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอทุ่งใหญ่ 1 ราย อำเภอทุ่งสง 1 ราย อำเภอลานสกา 1 ราย อำเภอปากพนัง 1 ราย และก็ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 ราย ทำให้มียอดติดโรคสะสม 1,610 ราย
รักษาตัวในโรงหมอ 310 ราย รักษาหายแล้วสะสม 1,278 ราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย

ผู้รายงานข่าวรายงาน ตอนหลังทางจังหวัดประกาศเปิดเตียงสนาม 7 ที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยวัววิด-19 มีรกรากในจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งมาดปรารถนาจะเดินทางกลับมารักษาตัวที่นครศรีธรรมราช ปัจจุบัน แพทย์ป้องกัน สกุลวรชาติ ผู้อำนวยการโรงหมอสิชล เผยออกมาว่า ช่วงเวลาเช้ามืดวันนี้มีผู้ป่วยกลับมาพักรักษาตัวในโรงหมอสิชลแล้ว ปริมาณ 10 คน มีรกราก อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอเมือง ซึ่งทุกคนเข้าที่พักหอผู้ป่วยวัววิด-19 และก็กลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักรังสี แนวทางการแพทย์ บุคลากรลำเลียงผู้ป่วย รปภ. ร่วมรับและก็ประเมินอาการ เอกซเรย์ ตรวจเลือด ให้การรักษาเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วทุกคน

ยังไงช่วงเวลาเช้าได้ส่งผู้ป่วยสุดที่รักษาหายก็ดีกลับไปอยู่ที่บ้านได้อีกปริมาณ 15 คน ทุกคนแข็งแรงดี แม้ว่าจะมีผู้ป่วยบางรายปอดอักเสบ ในปริมาณนี้มีเด็กตัวเล็กๆอายุเพียงแต่ 4 เดือน ร่วมอยู่ด้วย 1 คน เป็นคลัสเตอร์จากโรงงานทองคำเปลว ส่งคืนบ้านที่อำเภอพรหมคีรี โดยรถยนต์โรงหมอพรหมคีรีมารับไปส่งถึงหน้าบ้าน บริการทั้งไปรับมารักษาและก็ส่งคืน