รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวั่นหวาดสถานประกอบการ ยังไม่รู้จัก “โครงการผลักดันแล้วก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs” แม้ลงทะเบียนตามที่ได้กำหนดไม่ทัน ข้างใน 20 พฤศจิกายน 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำโครงการผลักดันแล้วก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ผลักดันการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 64 – 20 พฤศจิกายน 64 ปัจจุบันมีสถานประกอบการลงทะเบียนร่วมโครงการ 169,096 ราย หรือปริมาณร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างแรงงานผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 2,536,686 คน หรือปริมาณร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือช่วงเวลาลงทะเบียนร่วมโครงการเพียง 4 วันเท่านั้น แม้ไม่ดำเนินงานตามช่วงเวลาที่กำหนดจะทำให้เจ้านาย สถานประกอบการ หมดสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพฤศจิกายน 2564 – เดือนมกราคม 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกรัฐมนตรี แล้วก็พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นที่จะแก้ไขเศรษฐกิจ แล้วก็สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติโครงการผลักดันแล้วก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้เจ้านายสามารถรักษาระดับการจ้างแรงงาน ทำให้ผู้รับจ้างเชื้อชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกว่าจ้างตามเงื่อนไขโครงการฯ มีรายได้ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัว ทั้งเจ้านาย สถานประกอบการ ได้รับเงินสมทบเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูธุรกิจ แล้วก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้สม่ำเสมอ ซึ่งผมกังวลเจ้านาย สถานประกอบการบางส่วนที่ยังไม่รู้จักโครงการฯ เวลานี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งโทรแจ้งเจ้านายในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบทีละราย เพื่อให้รับทราบข้อมูลแล้วก็มาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายรุ่งเรือง โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน บอกว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เวลานี้มอบหมายข้าราชการแล้วก็ข้าราชการจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ พื้นที่ 1-10 แล้วก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามเจ้านาย สถานประกอบการที่ลงทะเบียนที่ตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ แล้วก็เร่งรัดให้ลงทะเบียนข้างในกำหนดเวลา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังไม่เคยรู้ข้อมูลโครงการแล้วก็ยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นเจ้านายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างแรงงาน 3 – 4 คน

ลงทะเบียน SME ผลักดันการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับเจ้านาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม แล้วก็มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ “ผลักดันการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อสำรวจคุณลักษณะ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จะต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินอุดหนุน สำนักงานประกันสังคม 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินสมทบจากโครงการนี้ ในกรณีที่เจ้านายไม่สามารถที่จะลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อเจ้านายแล้วก็เลขบัญชี) แล้วก็สำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้านายบุคคลธรรมดา) โดยเซ็นชื่อยืนยันสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้ข้าราชการดำเนินงานให้ หรือแม้ปรารถนาไต่ถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว