ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่ๆ เที่ยวนี้ต้องโหด แบบ 6 ตุลาคม 2519 ราษฎรทึ่ม-เลวทราม-ชั่วโคตร-เห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เดือนเมษายน 2564 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดาวรพีชญ์ คุณครูประจำคณะสถิติปรับใช้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์เนื้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อการรัฐประหาร กล่าวว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่ๆ และก็ต้องโหด แบบ 6 ตุลาคม 2519 ด้วย เนื้อความมีดังนี้

รัฐประหารมีความสำคัญในการประเทศไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารมิได้ทำให้เมืองไทยเจริญนัก แม้กระนั้นทำให้ไม่ย่อยยับหรือตามทั้งหมดเกิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยเจริญไปน้อยมาก ตีกันอย่างหนัก ประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะกับเมืองไทยมาก แม้กระนั้นจำต้องได้คนเก่งและก็คนดีแบบพ่อเปรมนะครับ
ถ้าหากเหตุการณ์มันกัดกร่อนมาก รัฐประหารมีความสำคัญ คุ้มครองป้องกันสงครามกลางเมือง กำจัดภัยของชาติและก็ราชบัลลังก์ ผมมีความรู้สึกว่าอีกไม่นานสิ่งที่ต้องการที่จะทำรัฐประหารมีแน่ๆ ไม่มีวันหลีกเลี่ยง และก็รัฐประหารเที่ยวนี้จำต้องกวาดล้างให้สิ้นซากไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน ต้องโหด แบบ 6 ตุลาคม 19 ที่ทำให้ขั้นตอนฝั่งซ้ายจัดเตลิดไม่ผุดไม่เกิดขึ้นมาเกือบ 30 ปี เที่ยวนี้ก็ต้องทำ ขจัดขยะแผ่นดินให้สิ้นซากซะก่อน แล้วรีบมอบคืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยจำต้องดูแลด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่ต้องเป็นประชาธิปไตย (Democracy) อะไรเลย

ถ้าหากราษฎรทึ่ม ราษฎรเลวทราม ราษฎรชั่วโคตร ราษฎรเห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด วิบัติเมื่อนั้น ราษฎรยิ่งใหญ่มิได้ จำต้องประโยช์จากราษฎรยิ่งใหญ่ ท่านพุทธข้ารับใช้ภิกขุกล่าวไว้ ราษฎรควรมีธรรมะก่อนก็เลยเป็นประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยจำต้องมาก่อน

anon1