กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินช่วยเหลือบุตรให้ผู้เอาประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 นักข่าวกล่าวว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินช่วยเหลือบุตรให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ต้นกำเนิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่ม.ค.-เดือนมีนาคม 2564

ที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องแต่เห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีช่วยเหลือบุตร เพื่อให้ผู้เอาประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีช่วยเหลือบุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้เอาประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในตอนนี้ ก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีก ผู้เอาประกันตนสามารถถามรายละเอียดอื่นๆพอดี สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน)

แนวทางเช็กเงินช่วยเหลือบุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• หลังจากนั้นเข้าระบบ ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครเป็นสมาชิก)

• คนที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนคนที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ชดเชย”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1