ไปสู่เดือนที่ 5 ของปี 2564 แล้ว แม้ว่าจะผ่านตอนวันหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ บางบุคคลได้เดินทางกลับถิ่นกำเนิด หรือเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆแม้กระนั้นปีนี้นับเป็นปีลำดับที่สองที่ทุกคนยังจำต้องดำเนินชีวิตแบบนิวนอร์มอล สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือเสมอๆเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมารุนแรงอีกที

dayoff1

เช่นเดียวกับพฤษภาคม 2564 แม้ว่าจะมีวันหยุดอยู่นับเป็นเวลาหลายวัน แม้กระนั้นก็ยังคงจำต้องดำรงชีพอย่างรอบคอบกันถัดไป โดย “วันหยุด” ในพฤษภาคมของปีนี้ มีทั้งวันหยุดรายปี และวันหยุดพิเศษที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเคาะวันหยุดประจำภาคเพิ่มอีกเข้ามาอีกด้วย “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้สรุปวันหยุดเมนส์พ.ค. 2564 ไว้ดังต่อไปนี้

• วันหยุดพฤษภาคม 2564

สำหรับวันหยุดพฤษภาคม 2564 มีทั้งหมด 5 วัน ยกตัวอย่างเช่น

– วันเสาร์ที่ 1 พ.ค. 2564 วันแรงงาน (วันหยุดภาคเอกชน)

– วันจันทร์ที่ 3 พ.ค. 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงาน

– วันอังคารที่ 4 พ.ค. 2564 วันฉัตรมงคล

– วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 2564 วันหยุดเทศกาลบุญบั้งไฟ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันหยุดประจำภาค)

– วันพุธที่ 26 พ.ค. 2564 วันวิสาขบูชา

ทั้งนี้ก็เลยทำให้พฤษภาคม 2564 มีวันหยุดยาวทั้งหมด 4 วัน คือ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พ.ค. 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 พ.ค. 2564

ทั้งนี้ วันหยุดดังกล่าวข้างต้น มีทั้งวันที่ได้หยุดทั้งยังส่วนของภาครัฐและเอกชน และบางวันบางทีอาจเป็นหยุดของภาคเอกชนอย่างเดียว ซึ่งควรจะตรวจสอบกับต้นสังกัดให้ชัดแจ้งถูกต้องอีกที