www.เราเที่ยวร่วมกัน.com เปิดให้พสกนิกรลงทะเบียน “เราเที่ยวร่วมกันเฟส 3” รับสิทธิ์วันแรกแล้ว พร้อมย้ำอย่าลืมเช็กข้อจำกัดแผนการ

จากกรณี คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นด้วยให้การท่องเที่ยวแห่งเมืองไทย (ททท.) ปรับแก้เนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของ “แผนการเราเที่ยวร่วมกัน เฟส 3” โดยเปลี่ยนช่วงเวลาหมดการดำเนินแผนการเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์65 และให้พสกนิกรสมัครใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 เดือนมกราคม65 พร้อมให้ ททท.เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จด้านใน 1 เดือน

สำหรับแผนการ เราเที่ยวร่วมกันเฟส 3 เมืองเกื้อหนุนค่ารีสอร์ท 40% ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน เกื้อหนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน และเกื้อหนุนค่าเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด โดยมั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศได้

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการที่พัก/รีสอร์ท/ร้าน ห้องอาหารประพฤติตามกฎระเบียบและมาตรการของศูนย์บริหารเหตุการณ์วัววิด-19 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม คุ้มครองป้องกันโรค ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย แต่ว่าถ้าหากการระบาดร้ายแรงขึ้นในระหว่างดำเนินแผนการ ททท.สามารถขอเลิกแผนการได้
ล่าสุดเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 นักข่าวกล่าวว่า เว็บไซต์เราเที่ยวร่วมกัน ได้เปิดให้พสกนิกรลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วจำนวน 2 ล้านสิทธิ์ โดยแผนการเราเที่ยวร่วมกันเฟส 3 จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งวันที่ 31 เดือนมกราคม 2565
อย่างไรก็ดี สำหรับพสกนิกรที่เคยลงทะเบียนแผนการเราเที่ยวร่วมกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่ สามารถใช้สิทธิ์ที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองรีสอร์ท/ที่พัก ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนตุลาคม 2564 – 24 เดือนมกราคม 2565 ส่วนพสกนิกรผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ และผู้ประกอบกิจการที่พอใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแผนการเราเที่ยวร่วมกันเฟส 3 ได้ทาง www.เราเที่ยวร่วมกัน.com ตั้งแต่วันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป.