“ความสงบสุข” คือ สภาวะที่ความสันติ ความสงบสุข ไม่มีการศึก ไม่มีความประพฤติปฏิบัติอันร้ายแรง ที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งความมั่นคงยั่งยืน เมื่อประชาคมโลกต่างมองเห็นจุดสำคัญของความสงบสุข จึงก่อให้เกิดการกำหนดวันความสงบสุขโลก วันนี้มีประวัติที่ไปที่มาอย่างไร ไทยรัฐออนไลน์นำสาระวิชาความรู้มาฝากกัน

วันความสงบสุขโลก เป็นวันใด?

วันความสงบสุขโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี เป็นวันที่อยากที่จะให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้กำลัง ทั้งยังต่อมนุษย์ สัตว์ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุว่าประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เกิดการศึก ความรุนแรง ก่อให้เกิดความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้กระทั้งในขณะนี้เอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีสำหรับการขจัดปัญหาประเด็นต่างๆร่วมกัน จึงเป็นวิถีทางที่จะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันความสงบสุขโลก มีประวัติอย่างไร?

เดิมทีวันความสงบสุขโลกจะตรงกับวันแล้ววันเล่าอังคารที่ 3 ของก.ย. เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการยูเอ็น เมื่อปี ค.ศ. 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันความสงบสุขในคราวนั้น ก็เพื่อทั่วโลกได้ตระหนักรวมทั้งให้ความเอาใจใส่กับ “ความสงบสุข” อันหมายถึง ภาวการณ์สันติสุขสงบ

เป้าหมาย 6 ข้อของวันความสงบสุขโลก

1. นับถือต่อชีวิตรวมทั้งเกียรติของแต่ละบุคคล โดยไม่ลำเอียงแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้กำลังในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างมีน้ำใจ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ด้านการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจ
4. นับถือเสรีภาพสำหรับการแสดงออก รวมทั้งเห็นด้วยไม่เหมือนกันทางด้านวัฒนธรรม
5. ดำรงชีพอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งนับถือต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความสามัคคี นับถือต่อแนวทางประชาธิปไตย ให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศหญิง

“นกพิราบ” สัญลักษณ์ที่ความสงบสุข

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกประยุกต์ใช้เป็นสัญลักษณ์วันความสงบสุขสากล สื่อถึงความสงบสุขรวมทั้งความสงบสุข ตามความเลื่อมใสที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบได้กับความบริสุทธิ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันความสงบสุขโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันความสงบสุขโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสู่การงดใช้กำลังทุกรูปแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 บอกว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยเน้นไปที่การให้ความเอาใจใส่ต่อความทัดเทียม รวมทั้งความยั่งยืนมั่นคงของโลก.
ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 ยูเอ็นลงความเห็นใหม่อีกครั้ง โดยกำหนดให้วันความสงบสุขโลก ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี นับว่าเป็นวันความสงบสุขสากลของโลก ที่ต้องจบการสู้รบ ลดใช้กำลัง รวมทั้งหยุดรบในการศึกทั้งวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องความสงบสุขก็กลายเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกยูเอ็น ต้องร่วมกันรณรงค์ รวมทั้งร่วมมือกันสนับสนุนความสงบสุขทั่วโลก จบความรุนแรงไม่เพียงแต่ในการศึกเท่านั้น แต่ยังรวมทั้งหยุดความประพฤติปฏิบัติความรุนแรงต่อเด็ก รวมทั้งเพศหญิง เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความสงบสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก