หมอพร้อม แจ้งเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด “คนชรา-คนไข้ 7 กรุ๊ปโรค” ใน กรุงเทพมหานคร เร็วขึ้น จากนัดพบเดือน สิงหาคม ปรับเป็นเดือน เดือนกรกฎาคม ที่สถานีกลางบางซื่อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นักข่าวรายงาน ที่เพจเฟซบุ๊ก หมอพร้อม ระบุว่า ด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ จึงจะต้องเร่งฉีดวัคซีนในกรุ๊ปผู้ที่แก่ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กรุ๊ปโรคเพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

ผู้ที่แก่ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กรุ๊ปโรค ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร) ที่จองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมในสิงหาคม 2564 ทางหมอพร้อมขอเลื่อนการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น เป็นกรกฎาคม 2564 ที่สถานีกลางบางซื่อ

ทั้งนี้ จะมีข้าราชการโทรศัพท์แจ้งวันนัดพบอีกรอบ แม้ยังไม่ได้รับการประสาน ให้แจ้งข้อมูลผ่าน Google Forms ใน QR-Code ข้างล่างนี้ สำหรับผู้ที่นัดพบฉีดวัคซีนในกรกฎาคม 2564 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงหมอตามนัดพบเดิม

prom1